Dermatologia.

  • badania cytologiczne w ocenie mikroskopowej
  • biopsja cienko igłowa
  • wymazy bakteriologiczne (tlenowo i beztlenowo)
  • wymazy oraz posiewy mikologiczne
  • testy alergiczne z krwi
  • leczenie farmakologiczne i dietetyczne