Usługi.

Chirurgia
Interna
Profilaktyka
Dermatologia
Diagnostyka obrazowa
Diagnostyka laboratoryjna
Rozród, położnictwo i pediatria
Geriatria
Dietetyka
Paszporty
Wizyty domowe
Sklep zoologiczny